Vaporizers

Een vaporizer (of verdamper) is een apparaat dat gebruikt wordt om de werkzame bestanddelen uit plantmateriaal, doorgaans cannabis, tabak of andere kruiden (phyto-inhalatie), vrij te maken.

Omdat er geen rook geproduceerd wordt, het materiaal aan lagere temperaturen blootgesteld wordt en minder plantmateriaal gebruikt hoeft te worden om eenzelfde effect te bewerkstelligen, worden de irriterende en schadelijke eigenschappen van roken in grote mate verminderd of zelfs geheel omzeild. Ook van meeroken is niet langer sprake wat handig kan zijn op plekken waar een rookverbod heerst.

Verdampen is een alternatief voor roken.


Voor de verdampingstemperatuur van vele verschillende kruiden, klikt u hier.